Välkommen till Sabbatsbergsbyn!

Sabbatsbergsbyn

Sabbatsbergsbyns vård- och omsorgsboende riktar sig till dig som har en demenssjukdom eller som av fysiska skäl är i behov av vård- och omsorg dygnet runt. Hos oss får Du ett tryggt och trivsamt boende. Här får Du god vård och omsorg och alla de hjälpinsatser som du behöver i det dagliga livet.

Här får Du vara den Du är och göra det Du kan och vill med stöd av vänlig och kompetent personal. Tillsammans med Dig skapar vi en hemlik miljö med rika möjligheter till stimulerande aktivitet, ute och inne, vardagar och helger.

Boendemiljön

Sabbatsbergsbyn ligger centralt mellan Odenplan och S:t Eriksplan på Norrmalm vid Vasaparken och med Sinnenas Trädgård mellan husen.

Boendet består av tre byggnader: Klockhuset, Johanneshuset och Adolf Fredrik huset. Lägenheterna är grupperade i 11 enheter, varav 9 med demensinriktning och två med somatisk inriktning. Varje enhet har 8-11 lägenheter. Lägenheternas storlek varierar från 20 kvm till 41 kvm. Till varje enhet finns ett gemensamt kök och ett vardagsrum. Det finns flera stora och ljusa salar i Sabbatsbergsbyn, som vi tar till vara för att skapa både hemtrivsel och aktivitet.

Sinnenas Trädgård är en specialdesignad terapeutisk trädgård och en utmärkt miljö för vardaglig rehabilitering och behandling, t ex gångträning med en sjukgymnast, men också en fin miljö för stimulans och aktivitet. Den som inte har möjlighet att ta sig ut i naturen kan här finna en plats för rekreation, lugn, vila, tankar men också social gemenskap.

Trädgården utnyttjas flitigt, särskilt under sommarmånaderna, för promenader samt för kaffestunder. Då vädret tillåter firar vi helger och traditioner i Sinnenas trädgård, som t ex Valborg och Midsommar.

Inflytande och självbestämmande

Vi är lyhörda och noga med att utgå från Dina behov och önskemål vid utformningen och genomförandet av vården, omsorgen och aktiviteterna. Du har en egen kontaktman som ansvarar för att Dina önskemål och behov blir tillgodosedda så långt det är möjligt. Kontaktmannen tillsätts innan Du flyttar in men Du har möjlighet att byta kontaktman om Du önskar det av någon anledning.

Du bestämmer själv när Du vill stiga upp på morgonen och när Du vill gå och lägga Dig på kvällen. Vi har inga bestämda morgon- eller kvällstider. Vill du vara uppe sent så går det bra. Vill Du ha en nattsmörgås med kaffe så får Du det.

Vi frågar vad Du vill äta till frukost och var du vill inta frukosten. Som exempel kan frukosten intas i den egna lägenheten, i den gemensamma matsalen, eller om årstiden tillåter på balkongen eller i trädgården.

Aktiviteter

Med stöd av Din personliga kontaktman har du möjlighet att delta i olika aktiviteter utifrån intresse och förmåga. Det är alltid Du som väljer vad Du vill göra och när. Vi sätter vardagsaktiviteterna och utevistelsen i fokus. Vardagsaktiviteter handlar i stor utsträckning om ”det lilla”, t ex om att samlas i köket bara för att samtala och dricka kaffe eller delta i skötsel av blommor och växter, inne och ute, dukning vid måltider eller följa med till tvättstugan.

Vi har ett trevligt bibliotek, en liten Folkets park för musik, dans, gymnastik och rörelse, Café Katarina, kyrka, dam och herrklubb, gamla ting, olika aktiviteter i Sinnenas trädgård mm. Du kan också delta i de olika aktiviteter vi genomför för att uppmärksamma och fira de större helgerna och andra särskilda traditioner, som Nyår, Fettisdagen, Alla Hjärtans dag, Påsk, Valborg, Midsommar, kräftor, surströmming, Allhelgonahelgen, Advent, Lucia och Jul. Och givetvis firar vi också Din födelsedag. Dina närstående är alltid välkomna att delta i firandet.

Vi har flera aktivitetsledare i verksamheten för att säkerställa både kvalitet och kontinuitet i utbudet av individuella och gemensamma aktiviteter. Aktiviteterna genomförs med hjälp av ordinarie personal och beroende på tema tillsammans med frivilligorganisationer och inbjudna musiker, konstnärer, författare, föreläsare med flera samarbetspartners.

Måltider

Du erbjuds tre huvudmål per dag; frukost, lunch och middag. Därutöver erbjuds Du mellanmål tre gånger om dagen samt om Du behöver eller önskar det ett nattmål. Du kan dagligen välja mellan två maträtter vid huvudmålen samt ett vegetariskt alternativ.

Vi strävar alltid efter en lugn måltidsmiljö. Alla måltider serveras gemensamt i matsalen på din våning. Men önskar du äta dina måltider på rummet går det bra. Vill du, när vädret är fint, äta något mål ute i Sinnenas trädgård eller på balkongen, eller ta ett glas vin till maten, så går det också bra.

Vid helger, inte minst vid storhelger samt vid födelsedagar och andra speciella tillfällen, gör vi det extra festligt, tillsammans med de Dig.

Personal

Vår bemanning och organisation inom Sabbatsbergsbyn ger goda förutsättningar för både stimulerande aktiviteter och kontinuitet i omvårdnadsarbetet. Vi har många kompetenser.

I Sabbatsbergsbyn finns, förutom omvårdnadspersonal (vårdbiträden och undersköterskor), sjuksköterskor på alla dygnets timmar, arbetsterapeut, sjukgymnast, aktivitetsledare och administrativ personal dagtid måndag till fredag samt teamledare alla veckans dagar samt verksamhetschef och två enhetschefer dagtid måndag till fredag. Stockholms Äldreboende har en egen medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som har ansvar för att det finns riktlinjer och rutiner för en säker hälso- och sjukvård samt för uppföljning av hur dessa rutiner tillämpas och fungerar. Alla med vilja att arbeta engagerat med våra boendes bästa för ögonen.

Språk

I Sabbatsbergsbyn finns medarbetare som utöver svenska språket även talar ett eller flera av följande språk:Finska, engelska, Tyska, Franska, Spanska, Grekiska, Serbiska, Ryska, Turkiska, Kurdiska, Tigrinja, Arabiska och Amarinjaoch Wolof.

Anhöriga/Närstående

Kontakten med Dig som anhörig eller god man är viktig för oss för att vi ska kunna ge den boende en så bra vård och omsorg som möjligt. Du är viktig inte minst vid inflyttningen, då vi samtalar om den boendes levnadsvanor, behov, intressen och önskemål för att vi ska få en bra grund att stå på då vi upprättar den individuella genomförandeplanen, d v s planerar den boendes aktiviteter, vård- och omsorgsinsatser.

Vi är angelägna om att följa upp de inledande kontakterna och planeringssamtalen med regelbundna möten eller genom telefonsamtal eller e-post, dels för att informera Dig om hur den boende mår dels för att höra hur Du som närstående eller god man upplever situationen för den boende.

Som närstående eller god man är Du alltid välkommen. Vi har inga särskilda besökstider. I brev, på anslagstavlan och vid särskilda möten som Du bjuds in till under året informerar vi om verksamheten och uppmuntrar till dialog om hur den boende upplever boendet; t ex bemötandet, miljön, utevistelsen, maten och aktiviteterna.

Kontakta oss så fort Du har synpunkter på eller frågor om verksamheten och den boendes situation.

Vad tycker brukarna om vårt boende?

Via länken nedan kan du på Stockholms stads hemsida se senaste resultatet av Socialstyrelsens brukarundersökning. Där finner Du även resultatet av stadens avtalsuppföljning. Stockholms stads hemsida.

På Socialstyrelsens webbsida Äldreguiden finner Du mer information om vår verksamhet. Socialstyrelsen, Äldreguiden.

Vill Du veta mer?

Mer information finner Du i vår broschyr Välkommen till Sabbatsbergsbyn PDF.