Välkommen till Riddargården!

Riddargården

Riddargårdens vård- och omsorgsboende riktar sig till Dig som har en demenssjukdom eller som av fysiska skäl är i behov av vård- och omsorg dygnet runt.

Hos oss får Du ett tryggt och trivsamt boende. Här får Du god vård och omsorg och alla de hjälpinsatser som du behöver i det dagliga livet. Här får Du vara den Du är och göra det Du kan och vill med stöd av vänlig och kompetent personal.

Tillsammans med Dig skapar vi en hemlik miljö med rika möjligheter till stimulerande aktivitet, ute och inne, vardagar och helger.

Boendemiljön

Riddargården ligger på Norrtullsgatan 12 L vid Odenplan, nära buss, T-bana och pendeltåg. Boendet rymmer 45 lägenheter fördelade på fem våningar av vilka 10 är tvårumslägenheter, som möjliggör parboende för personer med biståndsbeslut. Fyra våningar har inriktning på demens och en våning har somatisk inriktning.

Alla lägenheterna har balkong och kök. På varje våning finns ett hemtrevligt, gemensamt utrymme med kök, matsal och vardagsrum i en öppen planlösning.

Boendet har en innergård med träd, blommor och andra växter som utnyttjas för social gemenskap och olika aktiviteter samt för rofyllda stunder. På sommarhalvåret utnyttjar vi innergården flitigt i samband med morgon- och förmiddagskaffet, lunchen, eftermiddagskaffet och under vackra kvällar. För gemensamma aktiviteter finns också palmlunden och en större sal med hemtrevlig inredning.

Inflytande och självbestämmande

Vi är lyhörda och noga med att utgå från Dina behov och önskemål vid utformningen och genomförandet av vården, omsorgen och aktiviteterna. Du har en egen kontaktman som ansvarar för att Dina önskemål och behov blir tillgodosedda så långt det är möjligt. Kontaktmannen tillsätts innan Du flyttar in men Du har möjlighet att byta kontaktman om Du önskar det av någon anledning.

Du bestämmer själv när Du vill stiga upp på morgonen och när Du vill gå och lägga Dig på kvällen. Vi har inga bestämda morgon- eller kvällstider. Vill du vara uppe sent så går det bra. Vill Du ha en nattsmörgås med kaffe så får Du det.

Vi frågar vad Du vill äta till frukost och var du vill inta frukosten. Som exempel kan frukosten intas i den egna lägenheten, i den gemensamma matsalen eller om årstiden tillåter på din balkong eller på innergården.

Aktiviteter

Med stöd av Din personliga kontaktman har Du möjlighet att delta i olika aktiviteter utifrån intresse och förmåga. Det är alltid Du som väljer vad Du vill göra och när. Vi sätter vardagsaktiviteterna i fokus. Vardagsaktiviteter handlar i stor utsträckning om ”det stora i det lilla”, t ex om att samlas i köket bara för att samtala och dricka kaffe eller delta i skötsel av blommor och växter, inne och ute, dukning vid måltider eller följa med till tvättstugan.

Gruppgymnastiken, dansen och våra pubaftnar är mycket uppskattade aktiviteter. Exempel på andra aktiviteter är promenader, utflykter, bingo, högläsning, filmvisning, klubb med olika teman, samt dam-/herrklubb. Tillsammans med Dig förbereder och genomför vi olika aktiviteter för att uppmärksamma och fira de större helgerna och andra särskilda dagar/traditioner, som Nyår, Fettisdagen, Alla Hjärtans dag, Påsk, Valborg, Midsommar, kräftskiva, surströmming, Allhelgonahelgen, Advent, Lucia och Jul. Och givetvis firar vi också Din födelsedag. Då vädret tillåter firar vi helger och traditioner på innergården. Dina närstående är alltid välkomna att delta i firandet.

Aktiviteterna genomförs med hjälp av ordinarie personal och beroende på tema tillsammans med frivilligorganisationer och inbjudna artister. Vi har en aktivitetsledare i verksamheten för att säkerställa både kvalitet och kontinuitet i aktiviteterna.

Måltider

Du erbjuds tre huvudmål per dag; frukost, lunch och middag. Därutöver erbjuds Du mellanmål tre gånger om dagen samt om Du behöver eller önskar det ett nattmål. Du kan dagligen välja mellan två maträtter vid huvudmålen samt vegetariska och andra alternativ.

Alla måltider serveras gemensamt i matsalen på Din våning. Men önskar Du äta Dina måltider på rummet går det bra. Vi strävar alltid efter en lugn måltidsmiljö. Om Du vill äta ute när vädret är fint, på innergården eller på Din balkong eller om du vill ha ett glas vin till maten så går det också bra. Vid helger, inte minst vid storhelger samt vid födelsedagar och andra speciella tillfällen, gör vi det extra festligt tillsammans med Dig.

Anhöriga/Närstående

Kontakten med Dig som anhörig eller god man är viktig för oss för att vi ska kunna ge den boende en så bra vård och omsorg som möjligt. Du är viktig inte minst vid inflyttningen, då vi samtalar om den boendes levnadsvanor, behov, intressen och önskemål för att vi ska få en bra grund att stå på då vi upprättar den individuella genomförandeplanen, d v s planerar den boendes aktiviteter, vård- och omsorgsinsatser.

Vi är angelägna om att följa upp de inledande kontakterna och planeringssamtalen med regelbundna möten eller genom telefonsamtal eller e-post, dels för att informera Dig om hur den boende mår dels för att höra hur Du som närstående eller god man upplever situationen för den boende.

Som närstående eller god man är Du alltid välkommen. Vi har inga särskilda besökstider. I brev, på anslagstavlan och vid särskilda möten som Du bjuds in till under året informerar vi om verksamheten och uppmuntrar till dialog om hur den boende upplever boendet; t ex bemötandet, miljön, utevistelsen, maten och aktiviteterna.

Kontakta oss så fort Du har synpunkter på eller frågor om verksamheten och den boendes situation.

Personal

Vår bemanning och organisation ger goda förutsättningar för både stimulerande aktiviteter och kontinuitet i omvårdnadsarbetet. Vi har många kompetenser.

På Riddargården finns förutom omvårdnadspersonal (undersköterskor och vårdbiträden) alla dygnets timmar sjuksköterska alla dagar mellan klockan 08.00- 16.30. Under kvällar och nätter ansvarar ett mobilt sjukskötersketeam för hälso- och sjukvårdsinsatserna. Vidare finns arbetsterapeut, sjukgymnast, aktivitetsledare, vaktmästare, verksamhetschef och enhetschef på plats dagtid måndag till fredag. På varje våning finns en teamledare dagtid. Alla med vilja att arbeta engagerat med våra boendes bästa för ögonen. Stockholms Äldreboende har också en egen medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), som har ansvar för att det finns riktlinjer och rutiner för en säker hälso- och sjukvård samt för uppföljning av hur dessa rutiner tillämpas och fungerar.

Vad tycker brukarna om vårt boende?

Via länken nedan kan du på Stockholms stads hemsida se senaste resultatet av Socialstyrelsens brukarundersökning. Där finner Du även resultatet av stadens avtalsuppföljning. Stockholms stads hemsida.

På Socialstyrelsens webbsida Äldreguiden finner Du mer information om vår verksamhet. Socialstyrelsen, Äldreguiden.

Mer information finner Du i vår broschyr Välkommen till RiddargårdenPDF.