Välkommen till Klockhuset dagverksamhet!

Sabbatsbergsbyn

Dagverksamheten vänder sig till Dig som har en diagnostiserad demenssjukdom och fortfarande bor kvar hemma.

Vi ger Dig som gäst i dagverksamheten möjligheter till social gemenskap och stimulerande aktiviteter i en vacker och inbjudande miljö. Här får Du också stöd att bevara och om möjligt förbättra Dina fysiska och psykiska funktioner så att Du kan bo kvar i det egna hemmet.
Dagverksamheten ger också Dig som anhörig stöd och avlastning.

Hos oss får Du vara den Du är och göra det Du kan och vill med stöd av vänlig och kompetent personal.

Lokaler och miljö

Klockhusets dagverksamhet ligger i direkt anslutning till Sabbatsbergsbyns vård- och omsorgsboende och har ett centralt läge mellan S:t Eriksplan och Odenplan på Norrmalm i Stockholm. Det är nära till buss, T-bana och pendeltåg.

Sabbatsbergsbyn består av tre byggnader: Klockhuset, Johanneshuset och Adolf Fredrik huset. Dagverksamheten ligger i Klockhuset och har stora och ljusa lokaler. Genom sitt läge i Vasaparken, med Sinnenas Trädgård utanför husknuten, har dagverksamheten unika förutsättningar för utevistelse och naturupplevelser mitt i storstaden.

Dagverksamheten har fina lokaler för olika typer av aktiviteter och samvaro. Här finns matsal, vilrum, vardagsrum, avslappningsrum och skönhetssalong.

Inflytande och självbestämmande

Vi är lyhörda och noga med att utgå från Dina behov och önskemål vid utformningen och genomförandet av insatser och aktiviteter. Vi frågar vad Du vill äta till frukost och var du vill inta frukosten, i den gemensamma matsalen eller om vädret tillåter utomhus. Du väljer själv vilka aktiviteter Du vill delta i.

Aktiviteter

Med stöd av Din kontaktman har du möjlighet att delta i olika aktiviteter utifrån intresse och förmåga. Det är alltid Du som väljer vad Du vill göra och när.

Aktiviteterna organiseras i mindre grupper för att vi ska kunna anpassa aktiviteterna till Dina behov och önskemål så långt som möjligt.

Vi erbjuder följande aktiviteter

 • Promenader och aktiviteter i Sinnenas trädgård
 • Rörelse och gymnastik ute och inne
 • Högläsning ur dagstidningar och böcker
 • Baka i köket
 • Sång och musikstunder kring olika teman (med trubadurer utifrån)
 • Bingo, lösa korsord och andra ordlekar, tipspromenader ute och inne
 • Gå till dagverksamhetens egen frisersalong
 • Kyrkobesök
 • Damklubb
 • Herrklubb
 • Minnas med musik och minnesboxar
 • Firandet av årets alla högtider och alla gästers födelsedagar

Måltider

Du erbjuds två huvudmål per dag; frukost och lunch. Därutöver erbjuds Du eftermiddagskaffe med hembakt fikabröd. På fredagarna bjuder vi på en likör/whisky till eftermiddagskaffet till den som vill ha.

Du kan dagligen välja mellan två lunchrätter samt ett vegetarisktalternativ. Till frukost serveras gröt, fil och smörgås samt kaffe eller te. Till mellanmål serveras t.ex. te, kaffe, nyponsoppa och annan dryck samt vetebröd och smörgås. Vid lunch serveras förutom huvudrätten även en efterrätt. Vid lunch ingår dryck i form av vatten, mjölk och lättöl. Vill du ha ett glas vin till maten så går det bra. Alla måltider serveras gemensamt i dagverksamhetens matsal. Är vädret fint kan måltiden serveras i trädgården.

Personal

På dagverksamheten finns omvårdnadspersonal veckans alla dagar, sjuksköterska vid akuta insatser, arbetsterapeut och sjukgymnast några timmar/vecka samt tillgång till vaktmästare. Dagverksamheten är organisatoriskt knuten till ledningen för Riddargårdens vård- och omsorgsboende.

Anhöriga/Närstående

Kontakten med Dig som anhörig eller god man är viktig för oss för att vi ska kunna ge vår gäst en så bra vård och omsorg som möjligt. Du är viktig inte minst vid inflyttningen, då vi samtalar om gästens levnadsvanor, behov, intressen och önskemål för att vi ska få en bra grund att stå på då vi upprättar den individuella genomförandeplanen, d v s planerar vår gästs aktiviteter och omsorgsinsatser.

Vi är angelägna om att följa upp de inledande kontakterna och planeringssamtalen med regelbundna möten eller genom telefonsamtal eller e-post, dels för att informera Dig om hur den boende mår dels för att höra hur Du som närstående eller god man upplever situationen för den boende.

Som närstående eller god man är Du alltid välkommen till dagverksamheten. Vi har inga särskilda besökstider. I brev, på anslagstavlan och vid särskilda möten som Du bjuds in till under året informerar vi om verksamheten och uppmuntrar till dialog om hur vår gäst upplever boendet; t ex bemötandet, miljön, utevistelsen, maten och aktiviteterna.

Kontakta oss så fort Du har synpunkter på eller frågor om verksamheten och den boendes situation.

Vad tycker brukarna om vårt boende?

Via länken nedan kan du på Stockholms stads hemsida se senaste resultatet av Socialstyrelsens brukarundersökning. Där finner Du även resultatet av stadens avtalsuppföljning. Stockholms stads hemsida.

Mer information finner Du i vår broschyr Välkommen till Klockhusets dagverksamhet PDF.